Podmínky používání

  1. Provozovatelem internetových stránek www.realitykralova.cz je Realitní kancelář Králová, (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
  2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.realitykralova.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.realitykralova.cz
  3. Přístup na stránky www.realitykralova.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
  4. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.realitykralova.cz jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.
  5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.realityagata.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
  6. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti www.realitykralova.cz Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi www.realitykralova.cz nárok na náhradu škody.
  7. Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Provozovatel neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.
  8. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.